BLOGI

Fiksu Assa

By | Menetelmät

Barking toi älykkään liityntäpysäköinnin Espoon Leppävaaran ja Vantaan Tikkurilan asemille Fiksu Assa -tapahtumaan 18.-21.4.2018. Asemilla oli käytettävissä 2-3 paikkaa kokeilua varten. Barking -järjestelmä vähentää turhaa ajelua ja tekee liintyntäpysäköinnistä joustavampaa, mikä johtaa joukkoliikenteen käytön houkuttelevuuden lisääntymiseen.

Kokeilu osoitti, että uuden järjestelmän käyttäminen vaatii hyvää tiedottamista uudesta mahdollisuudesta. Pysäköintivirhemaksuja pyritään välttämään ja kaiken uuden omaksuminen vie aikansa. Järjestelmän käyttäminen koettiin helpoksi.

Järjestelmä näyttää reaaliajassa, voiko liityntäpysäköintiin pysäköidä. Paikan varaaminen jo vaikkapa kotona on mahdollista, jolloin turhalta ajelulta ja stressiltä voidaan välttyä. Erityisesti liityntäpysäköintialueet, jotka sijaitsevat aseman välittömässä tuntumassa, osoittautuivat tarvitsevan älykkäämmän järjestelmän. Toisinaan alueelle ajetaan turhaan, vaikka paikkoja ei ole. Toisinaan tyhjät paikat jäävät käyttämättä, kun ei tiedetä, että niitä on vapaana.

Autoilijoilta saamamme palaute oli samansuuntaista liityntäpysäköinnin kehittämisestä tehdyn palautetutkimuksen kanssa: Autoilijat haluavat mahdollisuuden nähdä pysäköintitilanne sekä varata paikka jo etukäteen vaikkapa kotona.

Luvaton pysäköinti on näissä kohteissa kuitenkin mahdollista, sillä kulkuesteet eivät ole käytössä. Kulkuesteiden käyttö ja liittäminen Barkingin järjestelmään mahdollistaisi varmemman paikkatilanteen hallinnan.

Hiilijalanjälki – yhteiskäyttöautot versus älypysäköinti

By | Menetelmät

Liikenne aiheuttaa kaupunkialueella merkittävän osan ilmansaasteista. Suuri osa ajelusta on turhaa. Kaupunkialueella ajetaan keskimäärin 5 ylimääräistä minuuttia etsien pysäköintipaikkaa. Usein  henkilöautossa matkustaa vain yksi henkilö. 95% ajastaan auto seisoo paikallaan.

Ratkaisua liikenteen päästöongelmiin on osaltaan haettu yhteiskäyttöautojen käytön lisäämisestä. Ongelmana on se, että kun henkilöauton käyttö tulee mukavammaksi, sitä käytetään enemmän. Tämä on totta myös koskien yhteiskäyttöautoa. Yhteiskäyttöautot ratkaisevat yhden ongelman, mutta se ei ole ilmansaasteiden vähentäminen kaupunkialueella. Yhteiskäyttöautojen avulla matkustusjoustavuus ja liikkumisen mahdollisuudet paranevat. Ihmisten on helpompi kulkea paikasta toiseen oikeaan aikaan. He eivät välttämättä alunperin aikoneet käyttää henkilöautoa. Sen lyhytaikainen käyttö on kuitenkin kohtuuhintaista ja helppoa uusien digitaalisten menetelmien ansiosta. Henkilöautoresurssit ovat näin paremmassa käytössä ja kiertotalouden idea toteutuu. Liikenneruuhkia ja saastepäästöjä ne eivät siis helpota, mutta parkkitilaa tarvitaan vähemmän, koska ”normaaliautot” ovat 95% ajastaan paikallaan. Joidenkin arvoiden mukaan saastepäästöt kuitenkin vähenisivät, koska yhteiskäyttöautojen päästöt ovat pienemmät kuin yksityisautojen. Tämä vähennys on kuitenkin kyseenalaista, koska yhteiskäyttöautojen käyttäjät ostaisivat todennäköisesti omaksikin autokseen ympäristöystävällisemmän kulkuneuvon. Yhteiskäyttöautoyhtiöt valitsevat uusia vähäpäästöisiä autoja tarjottavaksi, jolloin asiakkaiden on pakko käyttää vähäpäästöistä autoa. Päästövaähennyksen sanotaan siis tulevan pelkästään autojen eroista. Ruuhkat ja liikenne ei vähene. Yhteiskäyttöautotarjonta on siis hyvä asia, koska liikkumisesta tulee joustavampaa. Uudet digitaaliset järjestelmät tekevät toiminnasta tehokasta. Parkkitilaa tarvitaan vähemmän ja autoresurssit ovat paremmassa käytössä. Liikenteen ongelmia ne eivät kuitenkaan ratko.

Älykkäät pysäköintiratkaisut kaupunkialueella vähentävät tehokkaasti turhaa liikennettä. Kolmasosa kaupunkialueen liikenteestä johtuu pysäköintipaikan etsimisestä. Jos autoilijat käyttävät uusia digitaalisia keinoja löytää parkkipaikka, tämä liikenne vähenee merkittävästi. On tärkeää, että tällaisissa järjestelmissä parkkipaikkoja voidaan kätevästi tarjota sekä avoimilta pysäköintialueilta että kulkuesteiden takana olevista tiloista. Kantakaupungissa merkittävä osa mahdollisesta pysäköintitilan tehostamisesta voidaan tehdä nimenomaan kulkuesteiden takana olevassa tilassa. Kun näissä tiloissa käytetään lisäksi ”kelluvia paikkoja”, tilan käytön tehostaminen on helpompaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kenelläkään ei ole enää nimikoitua rekisterinumerolla merkattua paikkaa, vaan kuka tahansa voi valita minkä tahansa paikan. Näin osa tilan käyttäjien pysäköintiajanjaksoista ”kumoaa” toisensa ja tehostaa tilan käyttöä luonnostaan vapauttaen kokonaisia paikkoja ulkoisten autoilijoiden käyttöön. Mikäli käytetään nimikoituja paikkoja, näitä kokonaisia paikkoja ei muodostu ja ulkoisen autoilijan pitäisi siirtää autonsa kesken päivän toiseen ruutuun jatkaakseen pysäköintiä.

Pysäköintipaikka pitää ehdottomasti pystyä varaamaan etukäteen. Tämä on ainoa keino olla varma siitä, että autoilijan ei tarvitse ajaa ympäri korttelia paikkaa etsimässä. Digitaaliset järjestelmät voisivat yrittää laskea ja oppiakin, missä vapaita paikkoja todennäköisesti voisi olla, mutta näin ei pystytä varmistamaan parasta mahdollista reittiä ja vapaata pysäköintipaikkaa. Kun paikka voidaan varata etukäteen ja navigoida tarvittaessa kohteeseen, liikenteen melu ja päästöt vähenevät merkittävästi kaupunkialueella.

Yhteiskäyttöautot ja älykkäät pysäköintijärjestelmät siis molemmat tehostavat resurssien käyttöä ja näin osaltaan vähentävät ympäristökuormaa. Älykkäillä pysäköintijärjestelmillä on lisäksi mahdollista vähentää liikenteen melua sekä hiukkas- ja polttoainepäästöjä merkittävästi.

Näin saat tuloja pysäköintipaikasta

By | Ohjeet

Moni parkkipaikka on usein tyhjillään kokonaan tai osan aikaa päivästä. Myös oma paikan tarve voi vaihdella paljon. Luullaan, että ansaitseminen paikan avulla olisi hankalaa. Mahdollisesti turvallisuusseikat askarruttavat, kun omaan talliin päästetään muita. Mielessä myös käy, että paikkaa ei luovutetakaan ajoissa. Nämä huolet ovat kuitenkin poikkeuksetta turhia.

Jakamisjärjestelmät on rakennettu joustaviksi. Vuokralle voidaan laittaa lyhyitä ajanjaksoja vain yhdestä paikasta tai satoja kokonaisia paikkoja. Käyttämättömästä ajasta voi siis saada tehokkaasti tuloja, kun tyhjät ajanjaksot ja paikat ovat saatavilla autoilijoille. Vuokraaminen ei haittaa paikan mahdollista omaa käyttöä. Autoilijat näkevät varaustilanteen kätevästi suoraan mobiililaitteen näytöltä.

Jos parkkipaikan toisen käyttöön vuokranneelle tulee tarve saada paikka tai paikkoja omaan käyttöön, se on mahdollista. Nykyaikaiset digitaaliset järjestelmät toimivat täysin reaaliajassa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun muutos parkkipaikan tietoihin tehdään, se näkyy välittömästi mobiililaitteen näytöllä, eikä paikkaa siis enää voi varata.

Tulojen ansaitseminen pysäköinneillä on helppoa. Käytännössä pysäköintiruudun tai ruutujen haltija ei sitoudu mihinkään. Alkuun on toki tehtävä pysäköintikohteeseen liittyvät asetukset, mutta sen jälkeen kaikki on pelkkää tuloa. Palveluun tarvitaan kohdekuvat ja järjestelmään määritetään vapaat ajanjaksot. Se on kohtalaisen vaivatonta. Autoilijalle annetaan lupa pysäköidä rajoitetulle määrälle paikkoja tai rajoitettuun aikaan ja se lupa saadaan järjestelmän kautta. Järjestelmän avulla on sitten mahdollista seurata pysäköintitapahtumia omalta kotisohvalta.

Kun pysäköintipalveluun rekisteröidytään omilla henkilökohtaisilla tiedoilla, autoilija on aina tunnistettavissa. Tämä poikkeaa julkisella kaupungin paikalla pysäköimisestä, sillä kaupungin paikoilla voi pysäköidä nimettömästi. Monissa parkkihalleissakin pysäköinti on useinmiten anonyymi. Turvallisinta on tietää, kuka pysäköi, sekä milloin talliin mentiin ja sieltä poistuttiin. Joskus unohdetaan myös, että yleensä autoilijat yrittävät itsekin löytää turvallisen paikan pysäköidä. Älyttömintä ilkivallan tekijän kannalta olisi ensin rekisteröityä palveluun kaikkine henkilötietoineen ja sitten tehdä jotakin rikollista. Nykyisin pysäköintipalvelun käyttäjät kulkutietoineen tunnetaan paremmin kuin tallien muut pysäköijät mahdollisine vieraineen.

Kun autoilijat rekisteröityvät tällaiseen palveluun syöttämällä maksukortin tiedot, kohteeseen määritettyjä sallittuja pysäköintiajanjaksoja noudatetaan hyvin. Ylimääräisiltä maksuilta normaalisti halutaan välttyä, sillä maksun korotus voi olla huomattava pysäköintikohteen sulkeutumisen jälkeen. Mikäli pysäköintikohde sulkeutuu ja parkkiruudun haltija ei saa paikkaa käyttöönsä, hän voi joutua pysäköimään maksullisella paikalla. Virheellisesti pysäköinyt autoilija korvaa tällöin pysäköinnistä aiheutuneen vahingon parkkiruudun haltijalle maksamalla ylitetystä ajasta riittävästi.

Yritykset voivat jakaa parkkitilan

By | Menetelmät

Parkkitila taajamien keskustoissa maksaa rakennettuna kymmeniä tuhansia euroja. Yritykset yrittävät saada tilaa henkilökunnan käyttöön riittävästi, jotta töihin tuleminen olisi joustavaa ja helppoa. Jos kuitenkin kaikille yrityksen autoilijoille hankitaan oma paikka, todennäköisesti suurimman osan ajasta suurin osa paikosta seisoo tyhjillään. Tämä on kallista ja resursseja tuhlailevaa.

Uusilla digitaalisilla järjestelmillä parkkitila saadaan tehokkaampaan käyttöön. Yksi iso tila voidaan jakaa eri yritysten henkilökunnan kesken. Tarvittaessa tilaa voidaan täyttää myös ulkopuolisilla autoilijoilla ja saada siitä korvausta. Näin resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä yritykset voivat varata henkilökunnalleen tietyn määrän paikkoja ja mikäli jokin näistä yrityksistä tarvitsee jonain päivänä lisää tilaa, sitä voidaan ”ostaa” mobiilisovelluksia käyttämällä toiselta yritykseltä. Mikäli tyhjää tilaa on niin paljon, että henkilökunta ei sitä tarvitse päivälla tai esimerkiksi yöaikaan, sitä voidaan jakaa myös ulkoisten autoilijoiden käyttöön korvausta vastaan. Kohteet, jotka sijaitsevat taajamien keskustoissa tai joukkoliikenneasemien yhteydessä ovat suosittuja. Maksutapahtumat voidaan hoitaa mobiilisovellusten avulla.

Digitaalisten järjestelmien avulla parkkitilat ovat pienempiä ja ne ovat tehokkaammassa käytössä. Lisäksi tieto parkkipaikan saatavuudesta ja varausmahdollisuus vähentävät ruuhkaa ja liikennettä.

Parkkipaikka varattuna

By | Menetelmät

Autoilija stressaa usein sitä, löytyykö parkkipaikka määränpäästä. Hän ottaa huomioon parkkipaikan etsimiseen kuluvan ajan, eikä ole silti varma paikan löytymisestä. Hän pysäköi lopulta autonsa kalliille paikalle kauaksi määränpäästä tai jopa luvattomasti. Paikan etsiminen lisäsi myös ruuhkaa ja liikennettä, kun hän ajoi ympäri korttelia odottaen mahdollisesti vapautuvaa paikkaa.

Joskus ongelman ratkaisuksi omalta osaltaan on harkittu sensorien käyttöä. Sensorien avulla on mahdollista kertoa reaaliajassa, onko jossain tietyssä parkkiruudussa auto pysäköitynä. Tällöin joku satunnainen autoilija voi ottaa suunnakseen tuon vapaan parkkiruudun. Järjestelmän hinnan lisäksi ongelmana on, että parkkitilanne voi muuttua seuraavan parin minuutin päästä. Kun joku huomaa vapaan paikan, hän pysäköi autonsa paikalle ja reaaliaikainen tieto muuttuu välittömästi. Kun ruutua havitellut satunnainen autoilija tulee paikalle, ruutu on jo varattu.

Toisinaan on mietitty, miten tilastollista tietoa voitaisiin käyttää hyödyksi paikan löytymiseksi. On mahdollista antaa autoilijoille vinkkejä siitä, missä todennäköisesti vapaita ruutuja voisi olla. Satunnainen autoilija voi yrittää löytää vapaan ruudun tällaiselta alueelta. Ongelmana on, että autoja saatetaan ohjata alueelle liikaa, jolloin tilanne muuttuu nopeasti. Toisaalta tilastot eivät myöskään voi ottaa huomioon satunnaisia muutoksia kuten alueella järjestettäviä tapahtumia tai muita aikataulullisia muutoksia, jotka ovat hyvinkin sattumanvaraisia. Autoilijalla ei siis ole varmuutta paikan löytymisestä ja alueelle tultaessa paikat voivat olla varattuja.

Varma tapa ratkaista ongelma on antaa autoilijalle mahdollisuus varata paikka etukäteen. Kun autoilija tarvitsee paikan, parasta on antaa mahdollisuus varata sellainen läheltä määränpäätä. Tällöin autoilija voi olla varma, että paikka löytyy stressittömästi. Samalla vältytään myös turhalta korttelirallilta. Hyvät autoilijan apuvälineet ovat reaaliaikaisia, helppokäyttöisiä ja varmatoimisia. Pysäköintiongelmat voidaan ratkaista myös edullisesti.

Parkkikiekko

By | Menetelmät

Parkkikiekko voi olla digitaalinen ja toteutettu helposti mobiilisovelluksen avulla.

Muovinen parkkikiekko on vanhanaikainen tapa ilmoittaa pysäköinnin aloituksesta. Perinteisesti aloitusaika ilmoitetaan asettamalla kiekko kojelaudalle. Jos pysäköinti kestää kauemmin kuin alueen ilmainen pysäköintioikeus, valvonta voi antaa pysäköintivirhemaksun.

Nykyään kuitenkin monella alueella pysäköinnin maksaminen voidaan suorittaa älypuhelimella. Tämän vuoksi myös ilmaisen aikarajoitteisen pysäköinnin järjestäminen digitaalisesti on erittäin helppoa. Pysäköinnin hinnaksi tuolle alueelle määritellään 0 euroa ilmaiselle jaksolle. Ylittävästä ajasta voidaan asettaa valmiiksi järjestelmään maksu: Jos ilmainen pysäköinti parkkikiekon avulla on sallittu 2 tunniksi, pysäköinti aloitetaan ja lopetetaan normaalisti sovelluksesta. Mikäli pysäköinti kesti alle 2 tuntia, järjestelmä ei veloita mitään. Mikäli kuitenkin pysäköinti kesti yli 2 tuntia, järjestelmä voidaan asettaa veloittamaan virhemaksu automaattisesti. Toinen tapa on se, että valvonta lukee alueella olevien autojen pysäköintioikeudet samaan malliin kuin maksullisilla alueilla. Jos auton pysäköinti on siis kestänyt yliaikaa, valvonta antaa virhemaksun tavalliseen tapaan.

Parkkikiekko on nykyään yksinkertaisesti nollahintainen pysäköinti mobiilisovellusta käyttäen.

Etätyö ja pysäköinti

By | Menetelmät

Etätyön tekeminen lisääntyy jatkuvasti. Usein toimistot sijaitsevat taajamissa, missä tila on kallista, eikä esimerkiksi parkkitilaa autoille riitä kaikille. Tämä voi johtaa siihen, että aikaa kuluu turhaan parkkipaikan etsintään ja voidaan joutua pysäköimään auto kalliille paikalle tai jopa luvattomasti. Lisäksi saatetaan myöhästyä.

Työssä käyville autoilijoille voidaan antaa mahdollisuus varata pysäköintipaikka etukäteen. Mikäli työntekijä tietää jo kotona aamulla, että paikan saaminen on mahdollista, hän voi lähteä matkaan hyvissä mielin. Tämä tehostaa työntekijöiden ajankäyttöä. Mikäli paikkaa ei ole, autoilija voi jäädä kotiin tekemään etätyötä.

Etätyötä tekeville työntekijöille kannattaa tarpeen mukaan asettaa eri prioriteetteja. Joillekin on välttämätöntä päästä aina työpaikalle, jolloin tämä varmistetaan erikseen yrityksen pysäköintijärjestelmän asetuksista. Kaikille ei ole välttämätöntä tulla työpaikalle. Tällöin parkkitilaa voidaan jakaa ja antaa mahdollisuus varata oma paikka jaetusta tilasta.

Koko parkkitila voi olla vieläpä jaettu eri organisaatioiden kesken. Tällöin organisaatioiden muuttuvat tarpeet voidaan ottaa huomioon säätämällä eri organisaatioiden tilan kokoa. On myös mahdollista periä maksuja organisaatioiden välillä, kun toisen organisaation tilaa joudutaan käyttämään vaikkapa ruuhka-aikaan.

Kun pysäköintijärjestelmän osat toimivat luotettavasti ja saumattomasti yhteen, saadaan hyvä käyttäjäkokemus.

#puhdaspäätös Barkingilta

By | Sidosryhmät

Barking on nyt mukana #puhdaspäätös -hankkeessa.

Barking auttaa omalta osaltaan yhteiskuntaa pääsemään ympäristötavoitteisiinsa. Järjestelmämme käyttäjät tekevät ympäristöteon kahdella tavalla:

  1. Nykyiset tilaresurssit otetaan tehokkaampaan käyttöön jakamalla paikoitustilaa taajamissa. Tämä vähentää tarvetta rakentaa lisää paikoitusruutuja. Jokainen päällystetty ulos rakennettu lisäruutu aiheuttaa reilun tonnin hiilidioksidijalanjäljen puhumattakaan sisäpaikoista.
  2. Barking on ainoa järjestelmä markkinoilla, jonka avulla pysäköintipaikka voidaan varata etukäteen ja lisäksi navigoida suoraan ruudulle. Tutkimusten mukaan kolmasosa kaikesta taajamien liikenteestä on pysäköintipaikan etsintää. Tämä turha ajelu voidaan siis välttää. Kun kaikki tapahtumat lasketaan yhteen, vaikutus on merkittävä.

Haastamme yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä mukaan. Voimme tehdä taajamista viihtyisämpiä ja älykkäämpiä.

On hyvä, jos lainsäädännössä mahdollistettaisiin puhdas liikenne ja jakamistalouden pohjalta toimivat palvelut laajemmin. Toivottavasti yksityisten tahojen ohella myös julkinen sektori alkaa viemään hankkeita määrätietoisesti eteenpäin.

Ota osaa ja jaa #puhdaspäätös

Liityntäliikenne Barkingin avulla

By | Kohteet

Liityntäpysäköinti toimii Barkingin avulla joustavammin kuin millään muulla järjestelmällä. Kohteemme Espoon Saunalahdessa hyödyntää Barkingin palvelukokonaisuutta täysimittaisesti. Länsiväylää Helsingin suuntaan matkaavilla työmatkalaisilla on mahdollisuus käyttää kohdetta liityntäpysäköintiin.

Barking mahdollistaa liityntäpysäköintipaikan varaamisen jo ennen kotoa lähtöä. Näin voidaan olla varmoja, että paikka todella löytyy ja odottaa valmiina. Autoilijan on täten helpompi ajoittaa lähtönsä, kun liityntätoimintoihin ei kulu turhaan aikaa. Voidaan olla varmoja, että jatkoyhteyteen ehditään ajoissa. Koska myös maksamiseen ei kulu turhaan aikaa, kaikki toimii joustavasti.

Saunalahden kohteessamme on myös Barking -modeemilaite, jonka avulla autotallin oviautomatiikka on kytketty internetin kautta palveluun. Näin ollen autoilija avaa nosto-oven kätevästi mobiilisovelluksen avulla. Sovelluksen kautta palveluun rekisteröitymisen jälkeen palvelun käyttö on helppoa: 1) autoilija varaa paikan kotona mobiilisovelluksen ”varaa” -painikkeella 2) pysäköinti aloitetaan ”avaa portti” -painikkeella (samalla ovi aukeaa) 3) pysäköinti lopetetaan ”lopeta” -painikkeella. Maksaminen tapahtuu automaattisesti sovellukseen syötetyltä luottokortilta.

Myös Saunalahden kaltaisessa kohteessa suurin osa palvelukokonaisuudesta toimii ohjelmistoympäristössä. Ainoa konkreettinen investointi tehdään tällaisessa kohteessa modeemilaitteeseen ja sen asennukseen. Koska tämä investointi on erittäin edullinen ja asennus on nopeaa, kokonaisuuden käyttöönotto on ylivertaista moneen muuhun ratkaisuun verrattuna.

Barkingin avulla saadaan helposti käyttöön uusia yksityisten yritysten kanssa jaettuja pysäköintikohteita liityntäpysäköinnin tarpeisiin.

Setlementtiasunnot ja Barking aloittivat yhteistyön

By | Yhteistyökumppanit

Barking ja Setlementtiasunnot aloittivat yhteistyön älykkään liikenteen edistämiseksi kiertotalouden pohjalta. Setlementtiasunnot edistää aktiivisesti uusien yhteisöjä hyödyntävien toimintamallien käyttöä.

Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja. Setlementtiasunnot Oy ja Setlementtiasumisoikeus Oy rakennuttavat ja omistavat vuokra- ja asumisoikeustaloja. Asukkaina on elämänsä eri vaiheissa olevat henkilöt. Yhtiöt ovat aidosti yleishyödyllisiä, yhteiskunnallisia ja niiden toimintaa ohjaavat yhtiöiden hallitukset, joissa mukana ovat myös asukasedustajat sekä omistajana Setlementtiliitto. Setlementtiasunnot Oy on yhteiskunnallisten yritysten Arvoliiton jäsen.

Barking on jakamistalouden pohjalta kehitetty digitaalinen palveluympäristö. Autot seisovat suurimman osan ajastaan paikallaan ja tarvitsevat tilaa. Digitaalisilla ratkaisuilla olemassa olevaa tilaa voidaan jakaa eri käyttäjien kesken. Näin saamme muodostettua resurssitehokkaamman toimintamallin, eikä tilaa autoille tarvitse rakentaa niin paljon. Barking on ympäristövastuullinen palvelu, sillä palvelussa paikan voi varata etukäteen sekä se sisältää navigointimahdollisuuden. Tämä poistaa käytännössä turhan pysäköintipaikan etsimisen ja ajelun vähentäen päästöjä sekä melua. Barkingissa tehokkuus tarkoittaa siis tilan käytön lisäksi itse ajamisen tehokkuutta.