Fiksu Assa

By | Menetelmät

Barking toi älykkään liityntäpysäköinnin Espoon Leppävaaran ja Vantaan Tikkurilan asemille Fiksu Assa -tapahtumaan 18.-21.4.2018. Asemilla oli käytettävissä 2-3 paikkaa kokeilua varten. Barking -järjestelmä vähentää turhaa ajelua ja tekee liintyntäpysäköinnistä joustavampaa, mikä johtaa joukkoliikenteen käytön houkuttelevuuden lisääntymiseen.

Kokeilu osoitti, että uuden järjestelmän käyttäminen vaatii hyvää tiedottamista uudesta mahdollisuudesta. Pysäköintivirhemaksuja pyritään välttämään ja kaiken uuden omaksuminen vie aikansa. Järjestelmän käyttäminen koettiin helpoksi.

Järjestelmä näyttää reaaliajassa, voiko liityntäpysäköintiin pysäköidä. Paikan varaaminen jo vaikkapa kotona on mahdollista, jolloin turhalta ajelulta ja stressiltä voidaan välttyä. Erityisesti liityntäpysäköintialueet, jotka sijaitsevat aseman välittömässä tuntumassa, osoittautuivat tarvitsevan älykkäämmän järjestelmän. Toisinaan alueelle ajetaan turhaan, vaikka paikkoja ei ole. Toisinaan tyhjät paikat jäävät käyttämättä, kun ei tiedetä, että niitä on vapaana.

Autoilijoilta saamamme palaute oli samansuuntaista liityntäpysäköinnin kehittämisestä tehdyn palautetutkimuksen kanssa: Autoilijat haluavat mahdollisuuden nähdä pysäköintitilanne sekä varata paikka jo etukäteen vaikkapa kotona.

Luvaton pysäköinti on näissä kohteissa kuitenkin mahdollista, sillä kulkuesteet eivät ole käytössä. Kulkuesteiden käyttö ja liittäminen Barkingin järjestelmään mahdollistaisi varmemman paikkatilanteen hallinnan.

Hiilijalanjälki – yhteiskäyttöautot versus älypysäköinti

By | Menetelmät

Liikenne aiheuttaa kaupunkialueella merkittävän osan ilmansaasteista. Suuri osa ajelusta on turhaa. Kaupunkialueella ajetaan keskimäärin 5 ylimääräistä minuuttia etsien pysäköintipaikkaa. Usein  henkilöautossa matkustaa vain yksi henkilö. 95% ajastaan auto seisoo paikallaan.

Ratkaisua liikenteen päästöongelmiin on osaltaan haettu yhteiskäyttöautojen käytön lisäämisestä. Ongelmana on se, että kun henkilöauton käyttö tulee mukavammaksi, sitä käytetään enemmän. Tämä on totta myös koskien yhteiskäyttöautoa. Yhteiskäyttöautot ratkaisevat yhden ongelman, mutta se ei ole ilmansaasteiden vähentäminen kaupunkialueella. Yhteiskäyttöautojen avulla matkustusjoustavuus ja liikkumisen mahdollisuudet paranevat. Ihmisten on helpompi kulkea paikasta toiseen oikeaan aikaan. He eivät välttämättä alunperin aikoneet käyttää henkilöautoa. Sen lyhytaikainen käyttö on kuitenkin kohtuuhintaista ja helppoa uusien digitaalisten menetelmien ansiosta. Henkilöautoresurssit ovat näin paremmassa käytössä ja kiertotalouden idea toteutuu. Liikenneruuhkia ja saastepäästöjä ne eivät siis helpota, mutta parkkitilaa tarvitaan vähemmän, koska ”normaaliautot” ovat 95% ajastaan paikallaan. Joidenkin arvoiden mukaan saastepäästöt kuitenkin vähenisivät, koska yhteiskäyttöautojen päästöt ovat pienemmät kuin yksityisautojen. Tämä vähennys on kuitenkin kyseenalaista, koska yhteiskäyttöautojen käyttäjät ostaisivat todennäköisesti omaksikin autokseen ympäristöystävällisemmän kulkuneuvon. Yhteiskäyttöautoyhtiöt valitsevat uusia vähäpäästöisiä autoja tarjottavaksi, jolloin asiakkaiden on pakko käyttää vähäpäästöistä autoa. Päästövaähennyksen sanotaan siis tulevan pelkästään autojen eroista. Ruuhkat ja liikenne ei vähene. Yhteiskäyttöautotarjonta on siis hyvä asia, koska liikkumisesta tulee joustavampaa. Uudet digitaaliset järjestelmät tekevät toiminnasta tehokasta. Parkkitilaa tarvitaan vähemmän ja autoresurssit ovat paremmassa käytössä. Liikenteen ongelmia ne eivät kuitenkaan ratko.

Älykkäät pysäköintiratkaisut kaupunkialueella vähentävät tehokkaasti turhaa liikennettä. Kolmasosa kaupunkialueen liikenteestä johtuu pysäköintipaikan etsimisestä. Jos autoilijat käyttävät uusia digitaalisia keinoja löytää parkkipaikka, tämä liikenne vähenee merkittävästi. On tärkeää, että tällaisissa järjestelmissä parkkipaikkoja voidaan kätevästi tarjota sekä avoimilta pysäköintialueilta että kulkuesteiden takana olevista tiloista. Kantakaupungissa merkittävä osa mahdollisesta pysäköintitilan tehostamisesta voidaan tehdä nimenomaan kulkuesteiden takana olevassa tilassa. Kun näissä tiloissa käytetään lisäksi ”kelluvia paikkoja”, tilan käytön tehostaminen on helpompaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kenelläkään ei ole enää nimikoitua rekisterinumerolla merkattua paikkaa, vaan kuka tahansa voi valita minkä tahansa paikan. Näin osa tilan käyttäjien pysäköintiajanjaksoista ”kumoaa” toisensa ja tehostaa tilan käyttöä luonnostaan vapauttaen kokonaisia paikkoja ulkoisten autoilijoiden käyttöön. Mikäli käytetään nimikoituja paikkoja, näitä kokonaisia paikkoja ei muodostu ja ulkoisen autoilijan pitäisi siirtää autonsa kesken päivän toiseen ruutuun jatkaakseen pysäköintiä.

Pysäköintipaikka pitää ehdottomasti pystyä varaamaan etukäteen. Tämä on ainoa keino olla varma siitä, että autoilijan ei tarvitse ajaa ympäri korttelia paikkaa etsimässä. Digitaaliset järjestelmät voisivat yrittää laskea ja oppiakin, missä vapaita paikkoja todennäköisesti voisi olla, mutta näin ei pystytä varmistamaan parasta mahdollista reittiä ja vapaata pysäköintipaikkaa. Kun paikka voidaan varata etukäteen ja navigoida tarvittaessa kohteeseen, liikenteen melu ja päästöt vähenevät merkittävästi kaupunkialueella.

Yhteiskäyttöautot ja älykkäät pysäköintijärjestelmät siis molemmat tehostavat resurssien käyttöä ja näin osaltaan vähentävät ympäristökuormaa. Älykkäillä pysäköintijärjestelmillä on lisäksi mahdollista vähentää liikenteen melua sekä hiukkas- ja polttoainepäästöjä merkittävästi.

Yritykset voivat jakaa parkkitilan

By | Menetelmät

Parkkitila taajamien keskustoissa maksaa rakennettuna kymmeniä tuhansia euroja. Yritykset yrittävät saada tilaa henkilökunnan käyttöön riittävästi, jotta töihin tuleminen olisi joustavaa ja helppoa. Jos kuitenkin kaikille yrityksen autoilijoille hankitaan oma paikka, todennäköisesti suurimman osan ajasta suurin osa paikosta seisoo tyhjillään. Tämä on kallista ja resursseja tuhlailevaa.

Uusilla digitaalisilla järjestelmillä parkkitila saadaan tehokkaampaan käyttöön. Yksi iso tila voidaan jakaa eri yritysten henkilökunnan kesken. Tarvittaessa tilaa voidaan täyttää myös ulkopuolisilla autoilijoilla ja saada siitä korvausta. Näin resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä yritykset voivat varata henkilökunnalleen tietyn määrän paikkoja ja mikäli jokin näistä yrityksistä tarvitsee jonain päivänä lisää tilaa, sitä voidaan ”ostaa” mobiilisovelluksia käyttämällä toiselta yritykseltä. Mikäli tyhjää tilaa on niin paljon, että henkilökunta ei sitä tarvitse päivälla tai esimerkiksi yöaikaan, sitä voidaan jakaa myös ulkoisten autoilijoiden käyttöön korvausta vastaan. Kohteet, jotka sijaitsevat taajamien keskustoissa tai joukkoliikenneasemien yhteydessä ovat suosittuja. Maksutapahtumat voidaan hoitaa mobiilisovellusten avulla.

Digitaalisten järjestelmien avulla parkkitilat ovat pienempiä ja ne ovat tehokkaammassa käytössä. Lisäksi tieto parkkipaikan saatavuudesta ja varausmahdollisuus vähentävät ruuhkaa ja liikennettä.

Parkkipaikka varattuna

By | Menetelmät

Autoilija stressaa usein sitä, löytyykö parkkipaikka määränpäästä. Hän ottaa huomioon parkkipaikan etsimiseen kuluvan ajan, eikä ole silti varma paikan löytymisestä. Hän pysäköi lopulta autonsa kalliille paikalle kauaksi määränpäästä tai jopa luvattomasti. Paikan etsiminen lisäsi myös ruuhkaa ja liikennettä, kun hän ajoi ympäri korttelia odottaen mahdollisesti vapautuvaa paikkaa.

Joskus ongelman ratkaisuksi omalta osaltaan on harkittu sensorien käyttöä. Sensorien avulla on mahdollista kertoa reaaliajassa, onko jossain tietyssä parkkiruudussa auto pysäköitynä. Tällöin joku satunnainen autoilija voi ottaa suunnakseen tuon vapaan parkkiruudun. Järjestelmän hinnan lisäksi ongelmana on, että parkkitilanne voi muuttua seuraavan parin minuutin päästä. Kun joku huomaa vapaan paikan, hän pysäköi autonsa paikalle ja reaaliaikainen tieto muuttuu välittömästi. Kun ruutua havitellut satunnainen autoilija tulee paikalle, ruutu on jo varattu.

Toisinaan on mietitty, miten tilastollista tietoa voitaisiin käyttää hyödyksi paikan löytymiseksi. On mahdollista antaa autoilijoille vinkkejä siitä, missä todennäköisesti vapaita ruutuja voisi olla. Satunnainen autoilija voi yrittää löytää vapaan ruudun tällaiselta alueelta. Ongelmana on, että autoja saatetaan ohjata alueelle liikaa, jolloin tilanne muuttuu nopeasti. Toisaalta tilastot eivät myöskään voi ottaa huomioon satunnaisia muutoksia kuten alueella järjestettäviä tapahtumia tai muita aikataulullisia muutoksia, jotka ovat hyvinkin sattumanvaraisia. Autoilijalla ei siis ole varmuutta paikan löytymisestä ja alueelle tultaessa paikat voivat olla varattuja.

Varma tapa ratkaista ongelma on antaa autoilijalle mahdollisuus varata paikka etukäteen. Kun autoilija tarvitsee paikan, parasta on antaa mahdollisuus varata sellainen läheltä määränpäätä. Tällöin autoilija voi olla varma, että paikka löytyy stressittömästi. Samalla vältytään myös turhalta korttelirallilta. Hyvät autoilijan apuvälineet ovat reaaliaikaisia, helppokäyttöisiä ja varmatoimisia. Pysäköintiongelmat voidaan ratkaista myös edullisesti.

Parkkikiekko

By | Menetelmät

Parkkikiekko voi olla digitaalinen ja toteutettu helposti mobiilisovelluksen avulla.

Muovinen parkkikiekko on vanhanaikainen tapa ilmoittaa pysäköinnin aloituksesta. Perinteisesti aloitusaika ilmoitetaan asettamalla kiekko kojelaudalle. Jos pysäköinti kestää kauemmin kuin alueen ilmainen pysäköintioikeus, valvonta voi antaa pysäköintivirhemaksun.

Nykyään kuitenkin monella alueella pysäköinnin maksaminen voidaan suorittaa älypuhelimella. Tämän vuoksi myös ilmaisen aikarajoitteisen pysäköinnin järjestäminen digitaalisesti on erittäin helppoa. Pysäköinnin hinnaksi tuolle alueelle määritellään 0 euroa ilmaiselle jaksolle. Ylittävästä ajasta voidaan asettaa valmiiksi järjestelmään maksu: Jos ilmainen pysäköinti parkkikiekon avulla on sallittu 2 tunniksi, pysäköinti aloitetaan ja lopetetaan normaalisti sovelluksesta. Mikäli pysäköinti kesti alle 2 tuntia, järjestelmä ei veloita mitään. Mikäli kuitenkin pysäköinti kesti yli 2 tuntia, järjestelmä voidaan asettaa veloittamaan virhemaksu automaattisesti. Toinen tapa on se, että valvonta lukee alueella olevien autojen pysäköintioikeudet samaan malliin kuin maksullisilla alueilla. Jos auton pysäköinti on siis kestänyt yliaikaa, valvonta antaa virhemaksun tavalliseen tapaan.

Parkkikiekko on nykyään yksinkertaisesti nollahintainen pysäköinti mobiilisovellusta käyttäen.

Etätyö ja pysäköinti

By | Menetelmät

Etätyön tekeminen lisääntyy jatkuvasti. Usein toimistot sijaitsevat taajamissa, missä tila on kallista, eikä esimerkiksi parkkitilaa autoille riitä kaikille. Tämä voi johtaa siihen, että aikaa kuluu turhaan parkkipaikan etsintään ja voidaan joutua pysäköimään auto kalliille paikalle tai jopa luvattomasti. Lisäksi saatetaan myöhästyä.

Työssä käyville autoilijoille voidaan antaa mahdollisuus varata pysäköintipaikka etukäteen. Mikäli työntekijä tietää jo kotona aamulla, että paikan saaminen on mahdollista, hän voi lähteä matkaan hyvissä mielin. Tämä tehostaa työntekijöiden ajankäyttöä. Mikäli paikkaa ei ole, autoilija voi jäädä kotiin tekemään etätyötä.

Etätyötä tekeville työntekijöille kannattaa tarpeen mukaan asettaa eri prioriteetteja. Joillekin on välttämätöntä päästä aina työpaikalle, jolloin tämä varmistetaan erikseen yrityksen pysäköintijärjestelmän asetuksista. Kaikille ei ole välttämätöntä tulla työpaikalle. Tällöin parkkitilaa voidaan jakaa ja antaa mahdollisuus varata oma paikka jaetusta tilasta.

Koko parkkitila voi olla vieläpä jaettu eri organisaatioiden kesken. Tällöin organisaatioiden muuttuvat tarpeet voidaan ottaa huomioon säätämällä eri organisaatioiden tilan kokoa. On myös mahdollista periä maksuja organisaatioiden välillä, kun toisen organisaation tilaa joudutaan käyttämään vaikkapa ruuhka-aikaan.

Kun pysäköintijärjestelmän osat toimivat luotettavasti ja saumattomasti yhteen, saadaan hyvä käyttäjäkokemus.