Etätyö ja pysäköinti

By lokakuu 9, 2017Menetelmät

Etätyön tekeminen lisääntyy jatkuvasti. Usein toimistot sijaitsevat taajamissa, missä tila on kallista, eikä esimerkiksi parkkitilaa autoille riitä kaikille. Tämä voi johtaa siihen, että aikaa kuluu turhaan parkkipaikan etsintään ja voidaan joutua pysäköimään auto kalliille paikalle tai jopa luvattomasti. Lisäksi saatetaan myöhästyä.

Työssä käyville autoilijoille voidaan antaa mahdollisuus varata pysäköintipaikka etukäteen. Mikäli työntekijä tietää jo kotona aamulla, että paikan saaminen on mahdollista, hän voi lähteä matkaan hyvissä mielin. Tämä tehostaa työntekijöiden ajankäyttöä. Mikäli paikkaa ei ole, autoilija voi jäädä kotiin tekemään etätyötä.

Etätyötä tekeville työntekijöille kannattaa tarpeen mukaan asettaa eri prioriteetteja. Joillekin on välttämätöntä päästä aina työpaikalle, jolloin tämä varmistetaan erikseen yrityksen pysäköintijärjestelmän asetuksista. Kaikille ei ole välttämätöntä tulla työpaikalle. Tällöin parkkitilaa voidaan jakaa ja antaa mahdollisuus varata oma paikka jaetusta tilasta.

Koko parkkitila voi olla vieläpä jaettu eri organisaatioiden kesken. Tällöin organisaatioiden muuttuvat tarpeet voidaan ottaa huomioon säätämällä eri organisaatioiden tilan kokoa. On myös mahdollista periä maksuja organisaatioiden välillä, kun toisen organisaation tilaa joudutaan käyttämään vaikkapa ruuhka-aikaan.

Kun pysäköintijärjestelmän osat toimivat luotettavasti ja saumattomasti yhteen, saadaan hyvä käyttäjäkokemus.