25.5.2018 lähtien Barking Oy noudattaa uutta GDPR -asetusta koskien henkilötietojen käsittelyä.
-> Henkilötietokaavio

Palvelun tarjoamista varten Barking Oy:n on käsiteltävä Pysäköintipaikan haltijan tai Palvelun Käyttäjän henkilötietoja. Solmiessaan Sopimuksen tai luodessaan Käyttäjätilin, Pysäköintipaikan haltija tai Palvelun Käyttäjä antaa Barking Oy:lle suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn. Suostumus voidaan perua. Mikäli suostumus perutaan, Barking Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen ja irtisanoa Sopimus. Samalla henkilötiedot voidaan pyytää poistamaan järjestelmästämme.

Barking Oy kerää ja säilyttää henkilötietoja oheisen henkilötietokaavion mukaisesti. Emoyhtiö Barking OU hallinnoi Barkingin palvelualustan sisäisiä henkilötietoja. Barking Oy hallinnoi maakohtaisia järjestelmän ulkopuolisia tietoja, kuten sähköpostit, CRM-data ja palveluntarjoajien kohteisiin tai liiketoimintapaikkoihin liittyvät sopimukset.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukselliseen oikeuteen tai lailliseen perusteeseen, oikeutettuun etuun tai henkilön ennalta annettuun suostumukseen. Barking Oy:n alustan ulkopuolinen tietojen käsittely, kuten sähköpostit ja CMR-tiedot, perustuu sopimukselliseen oikeuteen tai oikeutettuun etuun. Alustan sisällä tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Barking Oy ei käsittele alustallaan henkilötietoja ennen GDPR:n vaatimaa suostumusta. Esimerkiksi auton rekisteritunnisteita palvelun käyttöoikeuden tarkistamiseksi ei käsitellä, koska emme ole ottaneet käyttöön kameratunnistamiseen pohjautuvaa teknologiaa (ALPR). Suostumus pyydetään ennen kaikkien järjestelmän sisäisten henkilötietojen käsittelyä. Emme myöskään tallenna maksukorttitietoja hallitsemillemme palvelimille.

Barking Oy käyttää järjestelmän sisäisiä henkilötietoja palvelunsa käyttäjien tunnistamiseen ja maksutapahtumien mahdollistamiseen. Järjestelmän ulkopuolisia henkilötietoja käytetään myös myyntiin ja markkinointiin.

Autoilijat syöttävät henkilötietonsa mobiilisovellusten kautta. Kerättävät tiedot ovat vähintään: puhelinnumero, auton rekisteritunnus ja maksukortin tiedot. Samalla autoilija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

Palveluntarjoajat voivat antaa henkilötietojaan internet-sivujemme kautta tarkoitukseen kehitetyllä lomakkeella. Samalla palveluntarjoaja antaa suostumuksen tietojensa käsittelyyn. Samat tiedot voidaan lähettää sähköpostilla. Molemmissa tapauksissa tiedot tallennetaan sähköpostijärjestelmään sekä sopimusdokumentteina tarkoitukseen varattuun sähköiseen kansioon.

Kaikilla Barking Oy:n kanssa asioiville henkilöillä on mahdollisuus pyytää omia henkilötietojaan koskeva aineisto, minkä Barking Oy toimittaa 30 päivän sisällä. Oheisen kaavion henkilötiedot voidaan pyytää poistettavaksi tai tietoja voidaan pyytää korjattavaksi. Pyyntö pyytäjän yhteystietoineen tehdään sähköpostilla osoitteeseen info@barking.fi ja otsikoksi merkitään ”Henkilötietopyyntö” tai soittamalla Barking Oy:lle numeroon 050 – 525 6000. Barking Oy pyytää järjestelmän sisäisten tietojen poistamista Barking OU:lta. Järjestelmän ulkoiset tiedot poistaa Barking Oy.

Barkingin mobiilisovelluksiin lisätään rekisteröidyttäessä maksukortin tiedot maksullisten palveluiden käyttämisen mahdollistamiseksi. Tämä toimii samalla myös käyttäjien ikärajana.