Pysäköintisopimuksen solminut Palvelun Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sopimukseen liittyvää Pysäköintipaikkaa seuraavin ehdoin:
 1. Pysäköintiajan alkaminen. Pysäköintiaika alkaa, kun Käyttäjä ilmoittaa Mobiilisovelluksen avulla aloittaneensa pysäköinnin.
 2. Pysäköintiajan päättyminen. Pysäköintiaika päättyy, kun Käyttäjä ilmoittaa Mobiilisovelluksen avulla päättäneensä pysäköinnin. Mikäli Käyttäjä ei ilmoita pysäköintinsä päättämisestä ennen Pysäköintijakson päättymistä, Pysäköintiaika päättyy Pysäköintijakson päättymiseen. Barking Oy ei ole velvollinen alentamaan Pysäköintimaksua tai korvaamaan kuluja taikka vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että Käyttäjä ei ole ilmoittanut Mobiilisovelluksen kautta pysäköintinsä päättymisestä lähtiessään Pysäköintipaikalta. Käyttäjän oikeus käyttää Pysäköintipaikkaa loppuu, kun Pysäköintiaika loppuu.
 3. Kulkuesteen avaaminen. Jos kulku Pysäköintipaikalle on estetty Kulkuesteellä, Käyttäjällä on mahdollisuus avata Kulkueste Mobiilisovellusta käyttäen saavuttaessa Pysäköintipaikalle pysäköinnin aloituksen yhteydessä tai lähdettäessä Pysäköintipaikalta pysäköinnin lopetuksen yhteydessä. Barking Oy:llä on oikeus estää Kulkuesteen avautuminen, mikäli Barking Oy ei ole saanut vahvistusta Pysäköintimaksun, Varausmaksun tai jonkin muun Pysäköintisopimukseen liittyvän maksun suorittamisesta.
 4. Ajoneuvon pysäköiminen. Käyttäjän tulee:
  1. käyttää Pysäköintipaikkaa rekisteröidyn ajoneuvon pysäköimiseen siten, että koko ajoneuvo mahtuu yhdelle Pysäköintipaikalle;
  2. käyttää Pysäköintipaikkaa pysäköimällä sille vain sen ajoneuvon, jonka rekisterinumeron Käyttäjä on antanut Mobiilisovelluksessa;
  3. pysäköidessään toimia harkiten ja välttäen häiriön aiheuttamista muille;
  4. jos Pysäköintipaikka on käytössä tai jos pääsy sille on estetty jollakin muulla tavalla siten, että pysäköinti on mahdotonta:
   1. Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Mobiilisovelluksesta löytyviä yhteystietoja käyttäen, jonka jälkeen tapauskohtaisesti Pysäköintipaikan Haltija tai Barking Oy korjaa aiheutuneen virheen;
   2. jos estettä ei ole poistettu ja Pysäköintipaikalle pääsyä mahdollistettu 15 minuutin kuluessa ilmoituksesta, Käyttäjällä on oikeus purkaa Pysäköintisopimus Mobiilisovelluksen kautta; tässä tapauksessa Käyttäjältä ei myöskään veloiteta Varausmaksua, eikä Pysäköintimaksua;
  5. käyttäessään Pysäköintipaikkaa noudattaa Pysäköintisopimuksen ehtoja, Yleisiä palvelun ehtoja, vaatimuksia lainsäädännöstä, kiinteistön haltijan määrittelemiä ohjeita sekä Pysäköintipaikkakohtaisia ohjeita.
 5. Pysäköintipaikan vapauttaminen. Kun Pysäköintiaika loppuu, Käyttäjän tulee maksaa maksut, jotka ovat Yleisten palvelun ehtojen mukaisesti erääntyneet, sekä vapauttaa Pysäköintipaikka. Mikäli Käyttäjä ei vapauta Pysäköintipaikkaa Pysäköintiajan loppuessa – mukaan lukien tapaus, jossa Pysäköintimaksu on maksettu ja Kulkueste avattu Mobiilisovelluksella, mutta Pysäköintipaikka on edelleen käytössä – Käyttäjän tulee maksaa Sopimusrikemaksu ja täysimääräisesti hyvittää Pysäköintipaikan Haltijaa aiheutetusta vahingosta ja kuluista. Käyttäjän katsotaan täyttäneen velvoitteensa koskien Pysäköintisopimusta, kun Käyttäjä on maksanut kaikki maksut, mitkä on määritelty Yleisissä palvelun ehdoissa sekä Sopimusrikemaksun Mobiilisovelluksen kautta, ja poistanut ajoneuvon Pysäköintipaikalta.